CADCONEC

CADCONEC


Činnosti stavebného dozoru vykonávam s oprávnením na výkon stavebného dozoru v odbore pozemné stavbyRozsah činnosti stavebného dozoru:


-vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb realizovaných svojpomocne

-technický dozor investora, zastupovanie investora počas realizácie stavby

-technické poradenstvo pri výstavbe

-kontrola priebehu realizácie prác a dodržiavanie zmluvných podmienok