CADCONEC

CADCONEC

Rozsah činností  v  oblasti projekcia a inžiniering


Projekcia :

-architektonické štúdie
-projekty pre stavebné povolenie
-projekty pre realizáciu stavby
-dokumentácia skutočného vyhotovenia
-zdokumentovanie pôvodného stavu pri prestavbách a rekonštrukciách


Inžiniering:

-územné rozhodnutia
-stavebné povolenia
-kolaudácie